77

 

 

May 2010   May 2010 
Santa Elena de Uairén   Airport Santa Elena de Uairén 
LARGE   LARGE
     

Border 

 

 

May 2010    May 2010
Border Venezuela <> Brazil    View from Santa Elena de Uairén. 
LARGE   LARGE

 

 

Toucan

May 2010   May 2010
View from Santa Elena de Uairén.   Toucan 
LARGE   LARGE

Parrot 

 

Toucan's Eye 

May 2010   May 2010
Parrot    Toucan's eye 
LARGE   LARGE
     

Parrot 

 

Swiss

May 2010   May 2010
Parrot    Swiss "Embassy" in the jungle :-) 
LARGE   LARGE

 

BACK

 

NEXT